Nieuws

Rekenregels per juli 2018

een samenvatting van de rekenregels per juli 2018

RekenApp 2018
RekenApp 2018

De geheel vernieuwde RekenApp is beschikbaar

Rekenregels per 1 januari 2018

Een overzicht van de belangrijkste kengetallen welke nodig zijn voor personenschadeberekeningen

Cursusagenda 2018

De cursusagenda voor de open cursussen voor 2018 is bekend; klik hier voor de cursusagenda en u kunt zich online inschrijven.

Berekening verlies verdienvermogen strafrecht vs civiel recht

een benadering van een civiele claim binnen het strafrecht

Vermogen uit letselschade-uitkering en de gevolgen voor Eigen Bijdragen WMO, WZL, etc.

In dit artikel in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2017-05 - een uitgave van Sdu Uitgevers- gaan mevrouw Vera Waaijenberg* en de heer Ralf  Herbers** in op een uitkering uit hoofde van letselschade en de gevolgen  van deze uitkering voor Vermogen Box 3, vermogenstoets bij toeslagen en  Eigen Bijdragen WMO en WLZ. 

* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.

** Fiscalist bij Rein advocaten en adviseurs 

Letselschadevergoeding en belasting

5 vragen en antwoorden over letselschade en belasting

Uitspraak onrechtmatige daad

Vordering nabestaande na onrechtmatige daad op grond van art. 6:108 BW en 6:106 BW. Vordering levensonderhoud en shockschade (zowel materieel als immaterieel) toegewezen.

Bedragen kindgebonden budget 2017

Het nieuwe bedragen voor het kindgebonden budget voor het eerste kind gaan omhoog. 

Afschaffing minimumjeugdloon 21 jaar

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. 

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.