Nieuws

maatregel vermogen uit letselschade-uitkering en bepaling eigen bijdrage Wlz of Wmo 2015

In de huidige eigen bijdrage systematiek van de Wlz en de Wmo 2015 wordt de hoogte van de eigen bijdrage berekend aan de hand van het verzamelinkomen en 8% van de grondslag sparen en beleggen (de VIB). Aangezien de letselschadevergoeding meetelt als vermogen in box 3, werkt de letselschadevergoeding door in de VIB en heeft het invloed op de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wlz of maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015. De eigen bijdrage kan door dit effect van de VIB hoog uitvallen; letselschadeslachtoffers betalen vaak de maximale eigen bijdrage.


nieuwe rekenmethode overlijdensschade in hoger beroep toegewezen

arrest Hof Arnhem Leeuwarden 2018 ECLI NL GHARL 2018 5512

Rekenregels per juli 2018

een samenvatting van de rekenregels per juli 2018

RekenApp 2018
RekenApp 2018

De geheel vernieuwde RekenApp is beschikbaar

Rekenregels per 1 januari 2018

Een overzicht van de belangrijkste kengetallen welke nodig zijn voor personenschadeberekeningen

Cursusagenda 2018

De cursusagenda voor de open cursussen voor 2018 is bekend; klik hier voor de cursusagenda en u kunt zich online inschrijven.

Berekening verlies verdienvermogen strafrecht vs civiel recht

een benadering van een civiele claim binnen het strafrecht

Vermogen uit letselschade-uitkering en de gevolgen voor Eigen Bijdragen WMO, WZL, etc.

In dit artikel in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2017-05 - een uitgave van Sdu Uitgevers- gaan mevrouw Vera Waaijenberg* en de heer Ralf  Herbers** in op een uitkering uit hoofde van letselschade en de gevolgen  van deze uitkering voor Vermogen Box 3, vermogenstoets bij toeslagen en  Eigen Bijdragen WMO en WLZ. 

* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.

** Fiscalist bij Rein advocaten en adviseurs 

Letselschadevergoeding en belasting

5 vragen en antwoorden over letselschade en belasting

Uitspraak onrechtmatige daad

Vordering nabestaande na onrechtmatige daad op grond van art. 6:108 BW en 6:106 BW. Vordering levensonderhoud en shockschade (zowel materieel als immaterieel) toegewezen.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.