Kapitalisatie

Nieuws

Vermogen uit letselschade-uitkering en de gevolgen voor Eigen Bijdragen WMO, WZL, etc.

In dit artikel in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2017-05 - een uitgave van Sdu Uitgevers- gaan mevrouw Vera Waaijenberg* en de heer Ralf  Herbers** in op een uitkering uit hoofde van letselschade en de gevolgen  van deze uitkering voor Vermogen Box 3, vermogenstoets bij toeslagen en  Eigen Bijdragen WMO en WLZ. 

* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.

** Fiscalist bij Rein advocaten en adviseurs 

Letselschadevergoeding en belasting

5 vragen en antwoorden over letselschade en belasting

Uitspraak onrechtmatige daad

Vordering nabestaande na onrechtmatige daad op grond van art. 6:108 BW en 6:106 BW. Vordering levensonderhoud en shockschade (zowel materieel als immaterieel) toegewezen.

Bedragen kindgebonden budget 2017

Het nieuwe bedragen voor het kindgebonden budget voor het eerste kind gaan omhoog. 

Afschaffing minimumjeugdloon 21 jaar

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. 

Digitalisering rechtspraak krijgt steun in de Eerste Kamer

Vier wetsvoorstellen aangenomen waardoor digitalisering in de rechtspraak wordt ingevoerd. 

Kinderopvangtoeslag omhoog, kwaliteit verbeterd

Verbetering kwaliteit opvang en medewerkers.

VJJP

Laumen Expertise ook sponsor van VJJP 

Letselschade slachtoffers en zwart werken

Letselschade slachtoffers hebben recht op een netto uitkering over verkregen zwart werken 

WAO wijzigt drastisch

De jarenlange strijd om de WAO lijkt beslecht met de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd. 

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.