Arbeidsdeskundig

De arbeidsdeskundige is de specialist in mens, werk en inkomen. Waar ziekte, ongeval of gebrek bij een individu een rol spelen heeft de arbeidsdeskundige integrale visie en aanpak op:

  • de belasting en (toekomstige) belastbaarheid
  • inkomensverlies en schadelastbeperking
  • beloning en voorwaarden

De integrale of totale visie bestaat uit al datgene wat in de praktijk nodig is om een individu te ondersteunen bij zijn of haar participatie in de arbeidsmarkt en in de samenleving. Met een integrale of totale aanpak voorkomt, beoordeelt en herstelt de arbeidsdeskundige de balans tussen mens, werk en inkomen.

Professioneel Statuut

Werkgevers en werknemers die zijn aangewezen op de diensten van de arbeidsdeskundigen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij binnen de wet-  en regelgeving een rechtszekere, rechtmatige en professionele arbeidskundige begeleiding/beoordeling krijgen.

De arbeidsdeskundige zet zich, met respect voor ieders verantwoordelijkheden, naar beste vermogen in om dit vertrouwen te allen tijde te waarborgen. Dit uitgangspunt is vastgelegd in een Professioneel Statuut van Arbeidsdeskundigen. Het Statuut beschrijft het handelen van de arbeidsdeskundige, zodanig dat duidelijke wordt wat dit handelen tot professioneel handelen maakt.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.