Denktank Overlijdensschade

In 2009 is de Denktank Overlijdensschade, onder leiding van Jessica Laumen, onderzoek gaan doen naar de (on)mogelijkheid om de berekening van het gederfd levensonderhoud eenvoudiger, transparanter en toepasbaarder te maken. Onderdeel van de nieuwe rekenmethodiek is de Weggevallen Normatieve Uitgaven (WNU). De WNU is vastgesteld door het NIBUD. In november 2014 is de Notitie Denktank Overlijdensschade gelanceerd, waar de rapportage van het NIBUD onderdeel van is, en in februari 2015 heeft De Letselschade Raad de methodiek overgenomen als richtlijn. De methodiek was (alleen) van toepassing op het "traditionele gezin": twee volwassenen met/zonder kinderen waarbij één volwassene komt te overlijden. 

Over de periode 2016-2019 is de Denktank 2.0 de methodiek gaan evalueren. Hieruit is naar voren gekomen dat de methodiek op grote schaal toegepast wordt, maar ook dat er voor andere situaties behoefte was om de methodiek toe te kunnen passen. Te denken valt aan een alleenstaande ouder die komt te overlijden of beide ouders die tegelijk komen te overlijden. Hiervoor het het NIBUD een aanvullend onderzoek gedaan, waarbij tevens de WNU-tabel 2015 geactualiseerd is. 

De geactualiseerde rekenmethodiek is in maart 2020 overgenomen door de Letselschade Raad en verwerkt in de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade.


Hier treft u de documenten aan die betrekking hebben op de Rekenmethodiek Overlijdensschade:

Notitie Denktank Overlijdensschade - 2014 download

NIBUD Kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene - 2014 download

NIBUD Kostenbesparing door het wegvallen van één of twee volwassenen - 2019 download

Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade 2019 download

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.