Kapitalisatie

Jeugdigenschade, jonggehandicaptenschade

Bij het vaststellen van het verlies arbeidsvermogen bij jonge slachtoffers (ook wel  genoemd: jeugdigenschade, kindschade, jonggehandicaptenschade), waarvan de hypothetische loopbaan ongewis is, is het inzetten van CBS-gegevens. CBS heeft een aantal onderzoeken gedaan (zoals het Loonstructuuronderzoek (LSO) en  Arbeidsvoorwaardenonderzoek (AVO)) op basis waarvan jaarinkomens uitgesplitst worden naar verschillende opleidingsniveaus en waarbij onderscheid gemaakt naar mannen en vrouwen verdeeld in leeftijdsgroepen. Het CBS is gestopt met deze (periodieke) onderzoeken te publiceren. Laumen Expertise vraagt de tabellen bij het CBS periodiek op om deze cijfers te actualiseren. Al met al levert deze opstelling een zeer handig, nuttig en inzetbaar stukje gereedschap (klik hier voor dit document).

Het voordeel van het inzetten van deze gegevens is enerzijds, dat de herkomst van de cijfers natuurlijk niet ter discussie staat en anderzijds, dat in de bepaling van het (jaar-)inkomen zo veel elementen zijn verwerkt (zoals: emolumenten, overwerk, spaarloon, minder werken, eindleeftijd stoppen met werken), dat veel afwegingen niet meer ter discussie hoeven te staan bij de bepaling van de uitgangspunten.

In het hierboven genoemde document treft u als voorbeeld van een paar jaren deze kengetallen van deze onderzoeken aan. Maak uw keuze(s) uit het opleidingsniveau en leg dit dan voor aan een van onze rekenkundigen, zodat er voor u een berekening verlies arbeidsvermogen gemaakt kan worden.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.