Jeugdigenschade, jonggehandicaptenschade

Bij het vaststellen van het verlies arbeidsvermogen bij jonge slachtoffers (ook wel  genoemd: jeugdigenschade, kindschade, jonggehandicaptenschade), waarvan de hypothetische loopbaan ongewis is, is het inzetten van CBS-gegevens van vitaal belang; het CBS is immers onafhankelijk en neutraal en voert haar onderzoeken uit op basis van hele grote gegevensverzamelingen van de maatschappij. CBS heeft een aantal onderzoeken gedaan (zoals het Loonstructuuronderzoek (LSO) en  Arbeidsvoorwaardenonderzoek (AVO)) op basis waarvan jaarinkomens uitgesplitst worden naar verschillende opleidingsniveaus en waarbij onderscheid gemaakt naar mannen en vrouwen verdeeld in leeftijdsgroepen. Het CBS is gestopt met deze (periodieke) onderzoeken te publiceren. Laumen Expertise geeft het CBS periodiek opdracht om deze cijfers te actualiseren; de laatste opdracht dateert van januari 2019. Al met al levert deze opstelling een zeer handig en nuttig model referentielonen jonggehandicapten op (klik hier voor dit document).

Het voordeel van het inzetten van deze referentielonen is enerzijds, dat de herkomst van de cijfers natuurlijk niet ter discussie staat en anderzijds, dat in de bepaling van het (jaar-)inkomen zo veel elementen zijn verwerkt (zoals: emolumenten, overwerk, spaarloon, minder werken, eindleeftijd stoppen met werken), dat veel afwegingen niet meer ter discussie hoeven te staan bij de bepaling van de uitgangspunten.

In het hierboven genoemde document treft u als voorbeeld van een paar jaren deze kengetallen van deze onderzoeken aan. Maak uw keuze(s) uit het opleidingsniveau en leg dit dan voor aan een van onze rekenkundigen, zodat er voor u een berekening verlies arbeidsvermogen gemaakt kan worden.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.