Strafzaken

Niet alleen civielrechtelijk maar ook strafrechtelijk kunnen er berekeningen nodig zijn voor personenschade. Als zich een strafbaar feit heeft voorgedaan en een verdachte vervolgd wordt, dan kan degene die rechtstreeks schade lijdt door het strafbare feit zich 'voegen als benadeelde partij in het strafproces'. 

Dit houdt in dat de de schade die geleden wordt, binnen het strafproces gevorderd wordt. 

Het verschil met het voegen in het strafproces en een civiele procedure is dat alleen degene die rechtstreeks de schade lijdt zich kan voegen. Bij vernieling van spullen kan dus alleen de eigenaar van die spullen voegen. Bij een mishandeling kan alleen het slachtoffer voegen. De werkgever die het loon tijdens ziekte heeft moeten doorbetalen, kan zich niet voegen, terwijl hij in een civiele procedure deze schade wel kan verhalen. In geval van overlijden van het slachtoffer door het geweldsmisdrijf dan mogen de nabestaanden zich voegen in het strafproces.

Sinds 1 januari 2011 komen slachtoffers van een geweldsmisdrijf in aanmerking voor een voorschotregeling. Als de rechter de vordering toewijst en een schadevergoedingsmaatregel oplegt, dan heeft de dader acht maanden de tijd om de schade te vergoeding. Wordt het schadebedrag niet (nog niet geheel) betaald, dan keert de staat het nog niet ontvangen schadevergoedingsbedrag uit aan het slachtoffer. 

Deze voorschotregeling geldt alleen voor natuurlijke personen en vooralsnog alleen bij geweldsdelicten.

Om de kans op toewijzing van de vordering het grootst te maken, is het van belang dat u een goede rapportage kunt inbrengen in het strafproces ter onderbouwing van het gevorderde bedrag. Laumen Expertise heeft inmiddels al jaren ervaring in grote strafprocessen en kan u van dienst zijn voor het vervaardigen van de berekening van de vordering. Neemt u met ons contact op voor meer informatie.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.