Letselschadeberekening

Een letselschadeberekening is een berekening van het verlies arbeidsvermogen ex 6:107 BW. Bij een letselschadeberekening kunnen werknemers in loondienstverband, en/of ondernemers, onderwerp van de berekening zijn. Bij ondernemers (in de vorm van eenmanszaak, VOF of BV) moet een hele andere benadering van de inkomenspositie van het slachtoffer plaats vinden dan bij werknemers in loondienstverband. Bij werknemers in loondienstverband dient rekening gehouden te worden met de specifieke arbeidsvoorwaarden; dit blijkt vaak uit CAO-gebonden bedrijfstakken. Voor een ambtenaar gelden andere arbeidsvoorwaarden dan voor iemand die in de gezondheidszorg werkzaam is. Dit verschil werkt ook door in onder andere de pensioenregelingen. 

Naast het inkomensdeel worden ook enkele bijzondere posten opgenomen zoals vergoeding voor verlies van zelfwerkzaamheid, vergoeding voor (kosten) huishoudelijke hulp, eigen bijdragen voor verhoogde ziektekosten, eigen bijdragen voor geleverde zorg (Wlz,  WMO, PGB).

In een publicatie van TLP (Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk) worden een (flink) aantal rekenkundige aspecten toegelicht.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.