Externe deskundigheid

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij wij onze expertise en deskundigheid, verworven in de loop der jaren, toch niet afdoende achten.

In dergelijke gevallen schromen wij niet onze opdrachtgever voor te stellen een externe deskundige in te zetten op het dossier. Het voordeel hiervan is, dat vakgerichte deskundigheid ingehuurd wordt waarvan de kennis niet te betwijfelen valt. Een tweede voordeel van het inzetten van gerichte externe deskundigheid is, dat de behandeling van het onderhavige onderwerp sneller en beter uitgevoerd wordt (en per saldo is deze oplossing voor alle partijen dus economisch voordeliger).

Het tussenrapport van een externe deskundige leggen wij voor aan de opdrachtgever; indien deze hiermee instemt, brengen wij het tussenrapport in ons dossier in en vervaardigen vervolgens onze rapportage en berekening.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.