Verlies arbeidsvermogen

Wanneer er sprake is van verlies arbeidsvermogen wordt er onder andere inkomen gemist die men zonder de schadetoebrengende gebeurtenis wel had zou hebben. De aansprakelijke partij of de verzekeraar dient, in principe, alle schade te vergoeden. Bij verlies arbeidsvermogen wordt er niet alleen gekeken naar de hypothetische situatie, maar ook wat de inkomenssituatie na schadetoebrengende gebeurtenis is (en dus ook de mogelijkheden om nog arbeid te kunnen verrichten).

Schadeclaim bij verlies aan verdienvermogen
De schade die men oploopt omdat men door het opgelopen letsel inkomsten mist, wordt geclaimd. De berekeningen wat er in de toekomst nog wel zou kunnen, welke arbeid en tegen welk salaris men nog in staat is te gaan werken, is specialistenwerk. Hierbij moet het arbeidsverleden, opleidingen en wat er allemaal gepresteerd is, meegenomen worden in de overweging. Dit zijn geen eenvoudige berekeningen en voor de toekomst wel van groot belang. De schadepost verlies arbeidsvermogen is vaak de hoogste schadepost van de totale schadeclaim.

Verlies aan verdienvermogen; meer dan verlies van salaris
Als men niet meer of gedeeltelijk niet meer kan werken dan komt er over het algemeen minder salaris binnen. Maar de kostenpost verlies arbeidsvermogen houdt meer in dan alleen het salaris wat op de bank gestort wordt door de werkgever. Alle (werk)voordeeltjes die gemist worden dienen meegenomen te worden in de letselschadeberekening. Bijvoorbeeld: een auto van de zaak, (automatische) salarisverhogingen, jubileumuitkeringen, aftrekposten van de hypotheek, etcetera.

Het begroten van verlies arbeidsvermogen dient zorgvuldig te gebeuren.

Pensioen
De verminderde inkomsten kunnen ook van invloed zijn op de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Hierdoor kan er pensioenschade ontstaan en dit moet dus ook zorgvuldig berekend worden. Bij het begroten van pensioenschade moet ook rekening gehouden worden met eventuele verkregen premievrijstelling van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid.

Wegens arbeidsongeschiktheid kunnen ook andere pensioenen tot uitkering gekomen zijn, zoals invaliditeitspensioen (IP) of een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). Ook deze uitkeringen moeten in de berekening opgenomen worden.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.