Publicaties en media

SchadeMagazine 2022 - Zo moeder zo dochter download

Ter ere van de pensionering van Jessica Laumen werd zij met Vera Waaijenberg geïnterviewd over hun passie voor het rekenwerk. 


LetselschadeNEWS 2021 - Van bijbaantje naar ondernemerschap download

Hoe het bijbaantje van Vera Waaijenberg-Laumen uitgroeide tot een ondernemerschap. 


RTLZ - De Nieuwe Economie - 2021
Op 11, 12 en 14 april 2021 was Vera Waaijenberg-Laumen* te zien bij het programma "De Nieuwe Economie" van RTLZ. Hier kunt u de uitzending terugzien.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.


Schademagazine 2021-2 Het werk van de rekenkundige download
Vera Waaijenberg-Laumen* geeft in dit artikel een kijkje in de rekenkundige keuken. Waarom dit de leukste baan ter wereld is? Dat leest u in het artikel!
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.


RTL4 - Helemaal gek van - 2019
Op 8 en 14 december 2019 was Vera Waaijenberg-Laumen* te zien bij het programma "Helemaal Gek Van" van RTL4. Hier kunt u de uitzending terugzien.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.


TLP 2017-05 Vermogen uit letselschade-uitkering   download
In dit artikel in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2017-05 - een uitgave van Sdu Uitgevers- gaan mevrouw Vera Waaijenberg* en de heer Ralf  Herbers** in op een uitkering uit hoofde van letselschade en de gevolgen  van deze uitkering voor Vermogen Box 3, vermogenstoets bij toeslagen en  Eigen Bijdragen WMO en WLZ.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.
** Fiscalist bij Rein advocaten en adviseurs


TLP 2017.04 VVM strafrecht versus civiel recht    download
In  dit artikel, verschenen in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk, nr. 4, 2017 – een uitgave van Sdu Uitgevers, gaan mevrouw Jessica Laumen* en mevrouw Vera Waaijenberg*  in op de wijze van VVM-schade begroten in een strafzaak zodat er geen  onevenredige belasting ontstaat.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige®


TLP 2015.01 Rekenkundige aspecten van het verlies arbeidsvermogen bij letsel download
In dit artikel, verschenen in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk, nr. 1, 2015 - een uitgave van Sdu Uitgevers, gaat mevr. Jessica Laumen* in hoe in een berekening de toekomstschade bij letsel  vastgesteld wordt en welke factoren het totale, gekapitaliseerde bedrag beïnvloeden.
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.


Verkeersrecht 2015-11 De Kern van letsel- en overlijdensschadeberekeningen: 'netto consumptief inkomen'   download
Dit artikel behandelt hoe op een eenduidige manier het netto consumptief inkomen, hetwelk ten grondslag ligt aan iedere schadeberekening bij letsel- en overlijdensschade, berekend moet worden mede in het licht van alle toe te passen heffingskortingen en toeslagen.


Verkeersrecht 2013-11 Reactie op artikel 'Rekenrente' in VR 2013/67 download

Het begrip rekenrente heeft een andere betekenis bij schadeberekeningen ex 6:107BW en ex 6:108BW dan in bijv. financiële markten. Jessica Laumen* gaat in dit artikel uitvoering in op Babylonische spraakverwarring rond rekenrente.

* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.


Verkeersrecht 2013.3 Uitkomsten Denktank Overlijdensschade   download
De Denktank Overlijdensschade is ontstaan omdat de toen dan toe gebruikelijke rekenmethode ex 6:108BW onbegrijpelijk was en geen recht doet aan de maatschappelijk ontwikkelingen. In dit artikel in Verkeersrecht 2013.3-32, p.86-90 wordt daar uitvoering op ingegaan.


Verkeersrecht 2011.3 De Verhoging van de pensioenleeftijd en de mogelijke effecten op de begroting van letselschade   download
Met de verhoging van de AOW-leeftijd wijzigt niet alleen de AOW-uitkering en het pensioen, maar nog veel meer. In het artikel van Vera Waaijenberg-Laumen* wordt stilgestaan bij de (eventuele) consequenties voor onder andere sociale verzekeringen en de belastingregels. 

* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.