Over ons

Laumen Expertise is onafhankelijk, neutraal en gespecialiseerd.

De producten en diensten worden continu aan hoge kwaliteitseisen onderworpen.

Onafhankelijkheid: Laumen Expertise is niet verbonden aan een ander bedrijf en functioneert als geheel zelfstandig bedrijf. Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van beleid of strategieën van derden en staan wij volledig zelfstandig ten dienste van onze opdrachtgever en het belang van de cliënten van de opdrachtgevers.
Neutraliteit: Dit aspect valt uiteen in twee onderdelen. Ten eerste past Laumen Expertise alle  benodigde sociale en fiscale regelgeving toe alsmede de voor dit vakgebied geldende wetgeving en jurisprudentie. Ten tweede heeft Laumen Expertise geen belangenverstrengeling met opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever door te werken op uurtariefbasis.
Specialisatie: Bij Laumen Expertise is meer dan ruime ervaring aanwezig op het gebied van rekenen in personenschade.
Kwaliteit: De producten en diensten van Laumen Expertise worden continu getoetst op rekenkundige correctheid, het juist toepassen van de diverse soorten fiscale en sociale regelgeving en het toepassen van recente jurisprudentie. Daarenboven wordt de inhoud en opstelling van onze rapportage steeds kritisch bekeken, waarbij het ons uitgangspunt is, dat alle in het dossier betrokken partijen (t/m cliënt zelf) ons rapport moet kunnen lezen en begrijpen.


Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.