Nieuws

Nieuwsbrief 01-2021

Dat afgelopen jaar een bijzonder jaar is geweest, dat behoeft geen betoog. We hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert en starten deze nieuwsbrief dan ook met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen in de sociale en fiscale wetgeving, de cursusagenda van 2021 en aanpassingen op onze website. Wij wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief 02-2020

De afgelopen maanden is een roerige periode geweest. Vele van ons hebben de collega's al tijden niet gezien, omdat er veelal van huis uit gewerkt moet worden in verband met het Coronavirus. De eerste regio (Noord) heeft inmiddels al zomervakantie gekregen en de zomervakanties zullen naar alle waarschijnlijkheid anders zijn door alle maatregelen rondom het Coronavirus.

In onze branche zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die in deze nieuwsbrief behandeld worden. Zo besteden wij aandacht aan het plan van de staatssecretaris om Box 3 per 2022 te wijzigen. In de praktijk krijgen wij als rekenbureau al vele verzoeken om dit plan al door te rekenen bij de berekening van de letselschade.
Tevens informeren wij u over een aantal belangrijke uitspraken met betrekking tot de kapitalisatiefactoren (rente en inflatie).
Tot slot wordt u geïnformeerd over de hoogte van het netto inkomen.

Wij wensen u veel leesplezier en alvast een goede zomervakantie toe.
Take care and stay save.

Nieuwsbrief 01-2020

Het nieuwe jaar 2020 is gestart en ook dit jaar zullen wij met enige regelmaat u informeren over diverse onderwerpen.

Cursusagenda 2020

Nieuwe cursuagenda voor 2020

Rekenregels per januari 2020

Een overzicht van de belangrijkste rekenregels per januari 2020

RekenApp geheel vernieuwd

De RekenApp is zowel qua vormgeving en gebruikersgemak verbeterd. Ook heeft de RekenApp een aantal extra functionaliteiten gekregen.

Opnieuw uitspraak rente en inflatie - concept richtlijn LSR

Vandaag publiceerde Vogelaar Bosch Spijer Advocaten een nieuwsitem met daarin een nieuwe uitspraak over de rente en inflatie. Ook dit maal is deze gebaseerd op de conceptrichtlijn van de Letselschaderaad.

Veel spaarders betalen straks geen belasting meer in box 3

In een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat de mensen geen belasting meer hoeven te betalen over spaargeld tot € 440.000. Het doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

Effecten nieuwe AOW-leeftijd.

Op 2 juli 2019 is de Wet Temporisering AOW-leeftijd in de Eerste Kamer behandeld en aangenomen; de wet treedt in werking op 1 januari 2020. In deze wet zijn onder meer ook voornemens vastgelegd ten aanzien van: eerder stoppen met werken, AOW-leeftijd voor zware beroepen, pensioenindexatie en verplichte verzekering van zelfstandig ondernemers tegen arbeidsongeschiktheid. Deze nieuwsbrief beperkt zich tot de AOW-leeftijd en de afgeleide gevolgen daarvan.

Wetswijziging AOW-leeftijd

Op 4 juni 2019 werden de regering, vakbonden en werkgevers het eens over het voorlopig pensioenakkoord. In het kort komt het pensioenakkoord neer op een bevriezing van de AOW-leeftijd, een langzamere stijging van de AOW-leeftijd in de toekomst en flexibelere pensioenen.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.