Kapitalisatie

Nieuws

Wetwijziging AOW-leeftijd

Op 4 juni 2019 werden de regering, vakbonden en werkgevers het eens over het voorlopig pensioenakkoord. In het kort komt het pensioenakkoord neer op een bevriezing van de AOW-leeftijd, een langzamere stijging van de AOW-leeftijd in de toekomst en flexibelere pensioenen.
De pensioenfondsen zullen naar alle waarschijnlijkheid nog het een en ander moeten gaan aanpassen en ervaring leert dat daar nog enige tijd overheen zal gaan.
De regering heeft niet stil gezeten en per 3 juli 2019 is de 
Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd in werking getreden waarmee de "nieuwe" AOW-leeftijden een feit zijn:

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. De manier waarop dat gebeurt is niet in deze wet opgenomen. 

Uitspraak rente en inflatie - concept richtlijn LSR

Mevrouw mr. J.A.M. Broeders van Asselbergs & Klinkhamer advocaten heeft heden een uitspraak ontvangen in een kwestie waar zij het slachtoffer bij stond. Zij betoogde dat het vaststellen van de percentages rente en inflatie zou moeten gebeuren aan de hand van de concept richtlijn van de Letselschaderaad.

De aansprakelijke partij was de mening toegedaan dat de eerste twintig jaar rekening moest worden gehouden met 4% rente en 2% inflatie en na die periode 6% rente en 3% inflatie.

De rechter deelde de mening van de aansprakelijke partij niet en kent de percentages rente en inflatie toe op basis van de conceptrichtlijn van de Letselschaderaad. U treft hier de (ongepubliceerde) uitspraak.

referentielonen jonggehandicapten

In casussen waarin sprake is van zgn. jonggehandicapten c.q. jeugdigenschade is het van groot belang om daar waar mogelijk gegevens van betrouwbare, herleidbare en neutrale bron in te zetten. Het CBS is het instituut dat aan die criteria voldoet.

Belastingplan 2019

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019

Cursusagenda 2019

De cursusagenda voor de open cursussen voor 2019 is bekend.

Rekenregels per januari 2019

een samenvatting van de rekenregels per 1 januari 2019

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

maatregel vermogen uit letselschade-uitkering en bepaling eigen bijdrage Wlz of Wmo 2015

In de huidige eigen bijdrage systematiek van de Wlz en de Wmo 2015 wordt de hoogte van de eigen bijdrage berekend aan de hand van het verzamelinkomen en 8% van de grondslag sparen en beleggen (de VIB). Aangezien de letselschadevergoeding meetelt als vermogen in box 3, werkt de letselschadevergoeding door in de VIB en heeft het invloed op de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wlz of maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015. De eigen bijdrage kan door dit effect van de VIB hoog uitvallen; letselschadeslachtoffers betalen vaak de maximale eigen bijdrage.


nieuwe rekenmethode overlijdensschade in hoger beroep toegewezen

arrest Hof Arnhem Leeuwarden 2018 ECLI NL GHARL 2018 5512

Rekenregels per juli 2018

een samenvatting van de rekenregels per juli 2018

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.