Nieuws

Opnieuw uitspraak rente en inflatie - concept richtlijn LSR

Vandaag publiceerde Vogelaar Bosch Spijer Advocaten een nieuwsitem met daarin een nieuwe uitspraak over de rente en inflatie. Ook dit maal is deze gebaseerd op de conceptrichtlijn van de Letselschaderaad.

Veel spaarders betalen straks geen belasting meer in box 3

In een voorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat de mensen geen belasting meer hoeven te betalen over spaargeld tot € 440.000. Het doel is dat deze hervorming vanaf 1 januari 2022 in gaat.

Effecten nieuwe AOW-leeftijd.

Op 2 juli 2019 is de Wet Temporisering AOW-leeftijd in de Eerste Kamer behandeld en aangenomen; de wet treedt in werking op 1 januari 2020. In deze wet zijn onder meer ook voornemens vastgelegd ten aanzien van: eerder stoppen met werken, AOW-leeftijd voor zware beroepen, pensioenindexatie en verplichte verzekering van zelfstandig ondernemers tegen arbeidsongeschiktheid. Deze nieuwsbrief beperkt zich tot de AOW-leeftijd en de afgeleide gevolgen daarvan.

Wetswijziging AOW-leeftijd

Op 4 juni 2019 werden de regering, vakbonden en werkgevers het eens over het voorlopig pensioenakkoord. In het kort komt het pensioenakkoord neer op een bevriezing van de AOW-leeftijd, een langzamere stijging van de AOW-leeftijd in de toekomst en flexibelere pensioenen.

Uitspraak rente en inflatie - concept richtlijn LSR

Mevrouw mr. J.A.M. Broeders van Asselbergs & Klinkhamer advocaten heeft heden een uitspraak ontvangen in een kwestie waar zij het slachtoffer bij stond. Zij betoogde dat het vaststellen van de percentages rente en inflatie zou moeten gebeuren aan de hand van de concept richtlijn van de Letselschaderaad.

Referentielonen jonggehandicapten

In casussen waarin sprake is van zgn. jonggehandicapten c.q. jeugdigenschade is het van groot belang om daar waar mogelijk gegevens van betrouwbare, herleidbare en neutrale bron in te zetten. Het CBS is het instituut dat aan die criteria voldoet.

Belastingplan 2019

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019

Cursusagenda 2019

De cursusagenda voor de open cursussen voor 2019 is bekend.

Rekenregels per januari 2019

een samenvatting van de rekenregels per 1 januari 2019

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.