Kapitalisatie

Nieuws

Cursusagenda 2019

De cursusagenda voor de open cursussen voor 2019 is bekend.

Rekenregels per januari 2019

een samenvatting van de rekenregels per 1 januari 2019

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

maatregel vermogen uit letselschade-uitkering en bepaling eigen bijdrage Wlz of Wmo 2015

In de huidige eigen bijdrage systematiek van de Wlz en de Wmo 2015 wordt de hoogte van de eigen bijdrage berekend aan de hand van het verzamelinkomen en 8% van de grondslag sparen en beleggen (de VIB). Aangezien de letselschadevergoeding meetelt als vermogen in box 3, werkt de letselschadevergoeding door in de VIB en heeft het invloed op de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wlz of maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015. De eigen bijdrage kan door dit effect van de VIB hoog uitvallen; letselschadeslachtoffers betalen vaak de maximale eigen bijdrage.


nieuwe rekenmethode overlijdensschade in hoger beroep toegewezen

arrest Hof Arnhem Leeuwarden 2018 ECLI NL GHARL 2018 5512

Rekenregels per juli 2018

een samenvatting van de rekenregels per juli 2018

RekenApp 2018
RekenApp 2018

De geheel vernieuwde RekenApp is beschikbaar

Rekenregels per 1 januari 2018

Een overzicht van de belangrijkste kengetallen welke nodig zijn voor personenschadeberekeningen

Cursusagenda 2018

De cursusagenda voor de open cursussen voor 2018 is bekend; klik hier voor de cursusagenda en u kunt zich online inschrijven.

Berekening verlies verdienvermogen strafrecht vs civiel recht

een benadering van een civiele claim binnen het strafrecht

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.