Referentielonen jonggehandicapten

In casussen waarin sprake is van zgn. jonggehandicapten c.q. jeugdigenschade is het van groot belang om daar waar mogelijk gegevens van betrouwbare, herleidbare en neutrale bron in te zetten. Het CBS is het instituut dat aan die criteria voldoet.

In het verleden voerde CBS jaarlijks een Loonstructuuronderzoek uit en later een Arbeidsvoorwaardenonderzoek. Deze onderzoeken gaven een prachtig beeld van referentielonen van mensen op basis van de genoten opleiding. Er werd onderscheid gemaakt naar mannen en vrouwen met een onderverdeling in leeftijdsgroepen.
Sinds CBS deze onderzoeken niet meer op structurele basis uitvoert, geeft Laumen Expertise het CBS periodiek opdracht deze gegevens te actualiseren. De laatste opdracht is in januari 2019 verstrekt en de gegevens zijn t/m 2017 geactualiseerd; door uit CBS Statline de loonindexen van 2018 daarbij te voegen, is er nu weer een volledig actueel overzicht beschikbaar van referentielonen over:
- de jaren 2002 t/m 2018,
- leeftijdsgroepen per 10 jaar,
- onderverdeling naar 'mannen' en 'vrouwen' (en indien u sexeneutrale gegevens wenst in te zetten een groep ' mannen+vrouwen').

Klik hier voor het overzicht.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.