Belastingplan 2019

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent, dat de belastingtarieven vanaf 2019 omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog.

Invoering tweeschijvenstelsel

De invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief wordt stapsgewijs doorgevoerd. Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%. Het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,55% naar 36,65%. Het tarief in de huidige vierde schijf daalt van 51,95% naar 51,75%.

Verhoging algemene heffingskorting

De heffingskorting stijgt in 2019 met € 212 tot € 2.477 voor inkomens tot € 20.384 per jaar. 

Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting stijgt in 2019 met € 150 tot € 3.399. Daarnaast bouwt de arbeidskorting in 2019 sneller af.

Ouderenkorting

In 2019 wordt het maximale bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 178 verhoogd tot € 1.596. Voor ouderen met een inkomen boven € 36.000 bouwt de ouderenkorting vanaf dit jaar geleidelijk af. 

IACK

Werknemers, die werk combineren met de zorg voor jonge kinderen, hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting zal in 2019 anders berekend worden. Mensen met een inkomen tussen de € 5.000 en € 25.000 kunnen minder IACK tegemoet zien, omdat het basisbedrag van € 1.000 verdwijnt. Wel gaat het opbouwpercentage, waarmee berekend wordt op hoeveel IACK je recht hebt, omhoog van 6,16% naar 11,45%. Hierdoor wordt de maximale IACK (€ 2.835 in 2019) al bij een lager inkomen bereikt.

BTW

Het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%. 

Eigen woning

Voor de hogere inkomens (inkomen boven € 68.507) wordt het tarief van een aantal aftrekposten afgebouwd, zoals de hypotheekrenteaftrek. In 2019 bedraagt het tarief voor hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens 49%. Tegelijkertijd daalt het eigenwoningforfait naar 0,65%. Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de wet Hillen) beperkt. De aftrek wordt jaarlijksmet 3 1/3 procentpunt verlaagd over een periode van 30 jaar.

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen, tot een bedrag € 1.700 per jaar. Daarnaast wordt de door de Belastingdienst gehanteerde uurvergoeding om te beoordelen of sprake is van vrijwilligerswerk verhoogd naar € 5.

Vergroening

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarderbelast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Verhuurders, die huurwoningen energiezuinig verbouwen, zullen vanaf volgend jaarin aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 6 cent duurder (accijns+btw) en een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder (accijns + btw).

 

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.