Schade bij zelfstandig ondernemers

Bij ondernemers moet onderzocht wat de verdiencapaciteit was, de toegevoegde waarde. Hiertoe moet allereerst bezien worden welke rechtsvorm de ondernemer heeft:
- BV
- eenmanszaak
- maatschap
- vof

Bij een BV krijgt de ondernemer (DGA) zowel loon als dividend (aanmerkelijk belang). Bij andere vormen krijgt de ondernemer winst uit onderneming.

Een ondernemer is niet verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringswet (bijvoorbeeld WIA, WW, zoals een werknemer dit wel is. De ondernemer kan arbeidsongeschiktheid via een private polis verzekerd hebben en deze kan na het ongeval tot uitkering komen. Onderzocht moet worden of deze uitkering in de schadeberekening opgenomen moet worden.

Na uitval vanwege overkomen letsel kan een ondernemer door allerlei oorzaken op papier geen achteruitgang in de omzet en/of winst vertonen; dit houdt niet automatisch in dat in een dergelijk geval geen sprake van verlies arbeidsvermogen. Hiervoor is onderzoek nodig.

Bij een zelfstandig ondernemer moeten vele zaken in kaart gebracht worden. Van groot belang is als eerste goed te kennis te nemen van de onderneming en op basis daarvan de jaarrekeningen te analyseren. Een analyse van jaarrekening houdt onder andere in:

  1. Vaststelling rechtsvorm en bij de ondernemersvorm behorende contracten (BV-aktes, vof-contracten);
  2. Analyse van de jaarstukken vijf jaar voorafgaand aan het jaar van ongeval;
  3. Analyse van de jaarstukken na het ongeval en vaststelling van veranderingen, waarbij moet worden onderzocht welke posten (mogelijk) ongevalsgevolg veranderd zijn;
  4. Vergelijking van de jaarrekeningen met eventuele beschikbare branchevergelijkingen;
  5. Een opstelling van de hypothetische situatie;
  6. Welke verzekeringen zijn tot uitkering gekomen.

Specifiek voor ondernemers zijn de diverse fiscale aspecten, zoals:  zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling,  meewerkaftrek, stakingsaftrek, vpb.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.