Strafrecht

Niet alleen civielrechtelijk maar ook strafrechtelijk kunnen er berekeningen nodig zijn voor personenschade. Als zich een strafbaar feit heeft voorgedaan en een verdachte vervolgd wordt, dan kan degene die rechtstreeks schade lijdt door het strafbare feit zich 'voegen als benadeelde partij in het strafproces'. 

U treft enkele uitspraken aan die betrekking hebben op de vordering benadeelde partij. De uitspraken zijn in het menu gesplitst in 1) overlijdensschaden en 2) letselschade.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.