Blogs

2021-03 Aftrek hypotheekrente 

Wij merken dat er vaak vergeten wordt om de renteaftrek van een hypotheek mee te nemen in de berekening. Het is belangrijk om dit wel mee te nemen omdat hier schade in kan zitten doordat het inkomen na ongeval wijzigt. Het voordeel van de hypotheekrenteaftrek is groter bij een hoger (belastbaar) inkomen dan bij een lager (belastbaar) inkomen. In vele van de dossiers zal het inkomen zonder ongeval hoger zijn dan na ongeval, waardoor het fiscale voordeel zonder ongeval groter is dan na ongeval.


Een voorbeeld:

Stel, doordat er een eigen woning is met hypotheek kan betrokkene jaarlijks € 9.000 hypotheekrente aftrekken van zijn belastbaar inkomen.

We hebben drie fictieve inkomstenbelastingschalen:

Schaal 1: Van € 0 t/m € 20.000 : 10% belasting

Schaal 2: Van € 20.001 t/m € 50.000: 20% belasting

Schaal 3: Vanaf € 50.001: 30% belasting


Laten we voor deze blog aannemen dat het belastbaar inkomen (exclusief hypotheekrenteaftrek) zonder ongeval € 60.000 is en na ongeval € 42.000.


Zonder ongeval is er dan € 11.000 inkomstenbelasting verschuldigd:

In schaal 1: € 20.000 x 10% = € 2.000

In schaal 2: € 30.000 x 20% = € 6.000

In schaal 3: € 10.000 x 30% = € 3.000

Er blijft een netto inkomen van € 60.000 - € 11.000 = € 49.000 over.


Na ongeval is er € 6.400 inkomstenbelasting verschuldigd:

In schaal 1: € 20.000 x 10% = € 2.000

In schaal 2: € 22.000 x 20% = € 4.400

Er blijft een netto inkomen van € 42.000 - € 6.400 = € 35.600 over.


De nominale jaarschade is € 49.000 - € 35.600 = € 13.400.


Als de hypotheekrenteaftrek wél meegenomen wordt, dan zorgt dit voor een verlaging van het belastbaar inkomen. Voor de situatie zonder ongeval wordt het belastbaar inkomen dan € 51.000 en voor de situatie na ongeval € 33.000.


Met hypotheekrenteaftrek is er in de situatie zonder ongeval dan € 8.300 inkomstenbelasting verschuldigd:

In schaal 1: € 20.000 x 10% = € 2.000

In schaal 2: € 30.000 x 20% = € 6.000

In schaal 3: € 1.000 x 30% = € 300

Er blijft een netto inkomen van € 60.000 - € 8.300 = € 51.700 over.


Na ongeval is er dan € 4.600 inkomstenbelasting verschuldigd:

In schaal 1: € 20.000 x 10% = € 2.000

In schaal 2: € 13.000 x 20% = € 2.600

Er blijft een netto inkomen van € 42.000 - € 4.600 = € 37.400 over.


De nominale jaarschade is € 51.700 - € 37.400 = € 14.300. Dit is € 900 per jaar meer dan wanneer de renteaftrek niet opgenomen zou worden.


NB: De hypotheekrenteaftrek is een beperkte tijd van toepassing en maximaal 30 jaar.

In de berekening wordt er ook nog rekening gehouden met het eigenwoningforfait. Dit is een fiscale bijtelling over de WOZ-waarde waarover inkomstenbelasting betaald moet worden. Deze behoort dan ook nog betrokken te worden in de berekening verlies arbeidsvermogen.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.