Effecten nieuwe AOW-leeftijd.

Op 2 juli 2019 is de Wet Temporisering AOW-leeftijd in de Eerste Kamer behandeld en aangenomen; de wet treedt in werking op 1 januari 2020. In deze wet zijn onder meer ook voornemens vastgelegd ten aanzien van: eerder stoppen met werken, AOW-leeftijd voor zware beroepen, pensioenindexatie en verplichte verzekering van zelfstandig ondernemers tegen arbeidsongeschiktheid. Deze nieuwsbrief beperkt zich tot de AOW-leeftijd en de afgeleide gevolgen daarvan.

Vanaf 1 januari 2020 zal de AOW-leeftijd minder snel verhoogd worden. De volgende leeftijden zijn dan van toepassing:

  • In 2020 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar & 4 maanden (geboren na 31-08-1953 en voor 01-09-1954)
  • In 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar & 4 maanden (geboren na 31-08-1954 en voor 01-09-1955)
  • In 2022 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar & 7 maanden (geboren na 31-08-1955 en voor 01-06-1956)
  • In 2023 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar & 10 maanden (geboren na 31-05-1956 en voor 01-03-1957)
  • In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar (geboren na 28-02-1957 en voor 01-01-1958)
  • Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd bepaald op basis van de levensverwachting
    • Vijf jaar voordat men met AOW gaat, wordt de AOW-leeftijd vastgelegd. Dan is pas zeker wanneer de AOW wordt uitgekeerd.

De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft uiteraard tot gevolg dat de schadeberekeningen hierop aangepast moeten worden. Voor de personen die na 2025 (geboren na 01-01-1958) is het (nog) onbekend wat de AOW-leeftijd gaat worden, waardoor in de berekening de laatste leeftijd aangehouden dient te worden, die van 67 jaar.

De aanpassing brengt (mogelijk) ook met zich mee dat de pensioenleeftijd wordt aangepast. Een aantal pensioenfondsen hebben in hun reglement opgenomen dat de pensioenleeftijd gelijk is aan de AOW-leeftijd. Ook hier zal het dus effect hebben op de schadeberekening.

Een nog belangrijk onderdeel is de einddatum van de sociale wetgeving. Elke sociale wetgeving eindigt uiterlijk op de AOW-leeftijd. Ook hier dient dus rekening mee gehouden te worden.

Het is natuurlijk mogelijk dat er in specifieke dossiers het effect op meer punten te zien is. Wilt u meer informatie over de wijzigingen en de effecten in de berekening? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.