Nieuwsbrief 02-2020

De afgelopen maanden is een roerige periode geweest. Vele van ons hebben de collega's al tijden niet gezien, omdat er veelal van huis uit gewerkt moet worden in verband met het Coronavirus. De eerste regio (Noord) heeft inmiddels al zomervakantie gekregen en de zomervakanties zullen naar alle waarschijnlijkheid anders zijn door alle maatregelen rondom het Coronavirus.

In onze branche zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die in deze nieuwsbrief behandeld worden. Zo besteden wij aandacht aan het plan van de staatssecretaris om Box 3 per 2022 te wijzigen. In de praktijk krijgen wij als rekenbureau al vele verzoeken om dit plan al door te rekenen bij de berekening van de letselschade.
Tevens informeren wij u over een aantal belangrijke uitspraken met betrekking tot de kapitalisatiefactoren (rente en inflatie).
Tot slot wordt u geïnformeerd over de hoogte van het netto inkomen.

Wij wensen u veel leesplezier en alvast een goede zomervakantie toe.
Take care and stay save.

Aanpassing belastingheffing Box 3 per 2022 geschrapt

Op 6 september 2019 schreef staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, aan de Tweede Kamer het voorstel om Box 3 per 2022 aan te passen. Kort gezegd kwam dit plan er op neer, dat er in Box 3 minder belasting betaald zou gaan worden voor degene die spaargeld hadden, maar voor degene die beleggen zou er juist meer betaald moeten gaan worden. De hele rekenmethodiek voor de belastingdruk Box 3 zou dus (weer) op de schop gaan.

Inmiddels heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven af te zien van het plan van zijn voorganger Snel om de om de Box 3-heffing vanaf 2022 fors aan te passen. Bron: accountancy vanmorgen

Lees de Kamerbrief van staatssecretaris van Financiën hier.

Kapitalisatiefactoren

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de kapitalisatiefactoren. Vroeger was het standaard dat er gerekend werd met 6% rente en 3% inflatie over de gehele looptijd. Inmiddels zijn deze percentages alles behalve standaard. Sterker nog: wij merken dat geen enkel percentage meer standaard is.

Ook vanuit de jurisprudentie is te merken dat er geen standaard toe te passen percentage rente/inflatie is. Wij halen een aantal uitspraken aan die de afgelopen tijden gepubliceerd zijn:

- Rechtbank Zeeland-West Brabant 09-07-2019: op basis van de concept richtlijn van de Letselschaderaad. Dit houdt in vijf jaar 1,3% rente-1,5% inflatie, dan vijftien jaar 2,2% rente-1,6% inflatie en tot slot 3,6% rente-1,9% inflatie.

- Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019: eveneens op basis van de conceptrichtlijn.

- Rechtbank Gelderland 09-10-2019: op basis conform de UFR-methode. Dit houdt in vijf jaar 0% rente-0% inflatie, dan vijf jaar 1% rente-0% inflatie, dan tien jaar 2,15% rente-0,65% inflatie en tot slot 3,3% rente-1,3% inflatie

- Rechtbank Den Haag 13-05-2020: op basis conform de UFR-methode. Dit houdt in vijf jaar 0% rente-1,5% inflatie, dan vijftien jaar 1,3% rente-2% inflatie, en tot slot 2% rente-2% inflatie


Netto inkomen 

Sinds 2014 kennen we een nieuwe rekenmethodiek voor het vaststellen van de overlijdensschade. Hierbij heeft het NIBUD het onderzoek naar de Weggevallen Normatieve Uitgaven (WNU) gedaan. De WNU is een percentage van het netto inkomen. Hiervoor heeft het NIBUD de definitie voor het netto inkomen afgegeven. Dit komt erop neer, dat het netto inkomen hetgeen is wat men overhoudt na de definitieve belastingdruk, dus inclusief (bijvoorbeeld) hypotheekrenteaftrek, maar ook alle toeslagen (zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget) en kinderbijslag (AKW).

De WNU-tabel startte in 2014 met een netto inkomen van € 24.000 en na de update in 2019 start deze bij een netto inkomen van € 30.000.

Om een indruk te krijgen hoe dit inkomen (voor een groot deel) ontstaat verwijzen wij naar de tabellen marginale belastingdruk. Hier wordt ook rekening gehouden met de toeslagen, maar nog geen rekening met sommige kosten (zoals zorgpremie) en toelagen (zoals kinderbijslag). Hierdoor is een kleine afwijking ten opzichte van de definitie van het inkomen ten behoeve van de overlijdensschades, maar het geeft wel inzicht hoe het netto inkomen is opgebouwd.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.