Nieuwsbrief 01-2021

Dat afgelopen jaar een bijzonder jaar is geweest, dat behoeft geen betoog. We hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert en starten deze nieuwsbrief dan ook met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen in de sociale en fiscale wetgeving, de cursusagenda van 2021 en aanpassingen op onze website. Wij wensen u veel leesplezier.


Website
Onze website is uitgebreid met jurisprudentie met betrekking tot het rekenwerk. U treft de meest recente dan wel belangrijkste uitspraken aan op uitgesplitst in diverse onderdelen. Neem u vooral een kijkje!

Kapitalisatiemodule
Momenteel is onze kapitalisatiemodule niet beschikbaar wegens werkzaamheden. Zodra deze weer beschikbaar is zullen we u hierover informeren.
Heeft u in de tussentijd toch een berekening nodig die u anders met de module gemaakt zou hebben? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.  


Sociale wetgeving per 1 januari 2021
Met ingang van 1 januari 2021 zijn alle sociale wetgevingen verhoging met 0,28%. Het maximumdagloon is vastgesteld op € 223,40.
De minimumlonen zijn eveneens verhoogd met 0,28% en bedragen:

Leeftijd
Per maand Per week Per dag
      

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021

 
21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Bron: www.rijksoverheid.nl

Fiscale wetgeving per 1 januari 2021
Het heffingsvrij vermogen in box 3 is per 2021 verhoogd naar € 50.000 per persoon; deze bedroeg in 2020 nog € 30.846. De percentages van de forfaitaire rendementen zijn in de drie geldende schijven iets verhoogd. Ook het belastingtarief voor box 3 is verhoogd van 30% naar 31%.

De vermogensgrens van de toeslagen zijn per januari 2021 gewijzigd. Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget geldt een vermogensgrens van € 118.479 als er geen toeslagpartner is. Is er wel een toeslagpartner dan geldt een vermogensgrens van € 149.819.
Voor de huurtoeslag geldt een vermogensgrens van € 31.340 als er geen toeslagpartner is. Is er wel een toeslagpartner, dan is de vermogensgrens € 62.680.

Cursusagenda 2021 
Afgelopen jaar hebben we gelukkig een hoop cursussen kunnen verzorgen met inachtneming van de coronamaatregelen. Sommige hebben we helaas ook moeten annuleren. 
We hopen u ook dit jaar weer te mogen ontvangen voor de bijscholing. Onze cursusagenda staat online en u kunt zich al inschrijven. 
Wilt u een van de geplande cursussen of een cursus op maat in company laten verzorgen? Neem dan contact op met Vera Waaijenberg, onze vaste docent en informeert u naar de mogelijkheden.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.