Letselschadevergoeding en belasting

5 vragen en antwoorden over letselschade en belasting

Hoewel het geld is bedoeld voor slachtoffers van ongevallen om in hun  levensonderhoud te voorzien, komt er geen fiscale vrijstelling voor  letselschadevergoedingen. 

Waarom komt er geen fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen?

Volgens  staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën houden verzekeraars voor de  hoogte van de letselschadevergoeding al rekening met fiscale gevolgen.  Ze kennen daarom vaak meer geld toe. Een fiscale vrijstelling zou betekenen dat de vergoeding lager wordt. Overigens houden verzekeraars  vooral bij hogere schadevergoedingen rekening met fiscale gevolgen. Bij  kleinere gebeurt dit niet altijd.

Hoe wordt de letselschadevergoeding belast?

Een  letselschadevergoeding wordt vaak in één keer ontvangen en wordt dan  belast als vermogen in box 3. Maar het geld telt ook mee voor het recht  op toeslagen en de hoogte van bepaalde eigen bijdragen in de zorg. Het vermogen in box 3 is ook van belang om de maximale huurverhoging door  een verhuurder te bepalen.

Waarom wordt de letselschadevergoeding tot ‘het vermogen’ gerekend?

De  vergoeding wordt tot het vermogen gerekend, omdat het geld in theorie  overal voor kan worden gebruikt. Er kan ook rendement op worden behaald,  bijvoorbeeld als het wordt belegd.

Wat gebeurt er bij een te hoog box-3 vermogen? 

Dan vervalt het recht op:

Huurtoeslag: Het  extra vermogen als gevolg van de letselschadevergoeding kan indirect  ook gevolgen hebben voor de hoogte van de huur. Boven een bepaalde  inkomensgrens mag de huur met een groter percentage worden verhoogd. De  fiscus gaat ervan uit dat vermogen jaarlijks rendement oplevert, of dat  nu zo is of niet. De fictieve inkomsten die de fiscus op die manier  berekent, bepalen mee hoeveel de huur mag stijgen. Maar volgens Wiebes  heeft het belasten van een letselschadevergoeding meestal geen grotere  huurstijging tot gevolg.

Zorgtoeslag: Om voor zorgtoeslag in  aanmerking te komen, mag iemands inkomen niet hoger zijn dan een  bepaalde grens. Deze grens is voor getrouwde stellen hoger.

Kindgebonden  budget: Dit is een bijdrage in de kosten voor  kinderen tot 18 jaar.  Die krijg je naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af  van iemands inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Eigen  bijdrage Wmo en Wlz:  Het box 3-vermogen bepaalt de hoogte van de eigen  bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet  langdurige zorg (Wlz). De Wmo regelt onder meer hulp bij het huishouden.  De Wlz is voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Mensen met  letselschade maken vaak gebruik van de Wmo en de Wlz. Staatssecretaris  Martin van Rijn van Volksgezondheid vindt, net als Wiebes bij box 3, een  aanpassing van de berekening niet nodig. 

Zijn er toeslagen die niet meetellen voor de vermogensgrens?

Uitkeringen  op grond van overheidsregelingen, zoals de Regeling tegemoetkoming  asbestslachtoffers, tellen nooit mee voor de vermogensgrens van  toeslagen.

Wat gebeurt er met de letselschadevergoedingen die al zijn vastgesteld?

Vóór  11 oktober 2010 vastgestelde letselschadevergoedingen vallen onder een  overgangsregeling. Deze vergoedingen tellen tot 2023 niet mee voor het  recht op zorgtoeslag en kindgebonden budget.

bron: letselschade.nl 

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.