Vermogen uit letselschade-uitkering en de gevolgen voor Eigen Bijdragen WMO, WZL, etc.

In dit artikel in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2017-05 - een uitgave van Sdu Uitgevers- gaan mevrouw Vera Waaijenberg* en de heer Ralf  Herbers** in op een uitkering uit hoofde van letselschade en de gevolgen  van deze uitkering voor Vermogen Box 3, vermogenstoets bij toeslagen en  Eigen Bijdragen WMO en WLZ. 

* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige® bij Laumen Expertise B.V.

** Fiscalist bij Rein advocaten en adviseurs