Rekenregels per 1 januari 2018

Een overzicht van de belangrijkste kengetallen welke nodig zijn voor personenschadeberekeningen

Minimum jeugdloon (bruto bedragen per maand ex. VT)

Verhoging met 0,80%

15 jr            473,40

16 jr            544,40

17 jr            623,30

18 jr            749,55

19 jr            867,90

20 jr         1.104,60

21 jr         1.341,30

22 jr e.o.  1.578,00

Grondslag Wajong (bruto bedragen per dag ex VT)

18 jr         34,46

19 jr         39,90

20 jr         50,79

21 jr         61,67

22 jr e.o.  72,55

AOW (bruto bedrag per maand ex VT ex inkomensondersteuning)

Gehuwden max. toeslag     1.565,90

Gehuwden zonder toeslag 1.148,40

ANW (bruto bedrag per maand ex VT)

Nabestaandenuitkering (70%)    1.180,05

Kostendelersnorm (55%)               968,73

Verzorgingsuitkering (50%)           757,42

WWB (netto bedrag per maand ex VT)

Gehuwden        1.449,17

Ongehuwden    1.059,71

Kinderbijslag (kwartaalbedragen)

Per kind 0 t/m 5 jaar     201,05

Per kind 6 t/m11 jaar    244,13

Per kind 12 t/m 17 jaar 287,21

Uitkering sociale verzekeringen

Indexatie 0,80%

Maximum dagloon  209,26

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.