Uitspraak onrechtmatige daad

Vordering nabestaande na onrechtmatige daad op grond van art. 6:108 BW en 6:106 BW. Vordering levensonderhoud en shockschade (zowel materieel als immaterieel) toegewezen.

De  vader van eiseres (HBO-studente) is doodgestoken door de  ex-echtgenoot  van zijn nieuwe vriendin. Zij woonde bij haar vader en  diens vriendin. 

Eiseres vordert:

- Gederfd levensonderhoud (ex art. 6:108 BW) tot 2 ½ jaar na afstuderen. 

De  rechtbank beperkt de vordering tot een half jaar na afstuderen  en  knoopt aan bij de normering van het Nibud van kosten voor   levensonderhoud voor uitwonende studenten. De stelling van benadeelde   dat zij de leefomstandigheden waarin zij en haar vader verkeerden op   kosten van gedaagde moet kunnen handhaven, honoreert de rechtbank  niet. 

- Begrafeniskosten. 

De rechtbank acht een bedrag van € 13.307 niet buitensporig. 

- Shockschade. € 10.000,- wegens immateriële schade toegewezen (€ 25.000,- gevorderd). 

Eiseres  is kort na de steekpartij geconfronteerd met het lichaam  van haar  overleden vader; zij heeft genoegzaam aangetoond dat sprake is  van  geestelijk letsel als gevolg van de confrontatie. 

- Studievertraging door shockschade op basis van de Richtlijn van DLR toegewezen (HBO-opleiding:  € 19.575).  

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.