WAO wijzigt drastisch

De jarenlange strijd om de WAO lijkt beslecht met de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd. 

Uitgangspunt van het beleid is dat arbeidsongeschikten zoveel mogelijk blijven werken. De Kamerkrant zet op een rij wat de gewijzigde WAO voor werkgevers gaat betekenen.

 In het nieuwe stelsel blijven arbeidsongeschikten die voor minder dan 35 procent afgekeurd zijn bij de werkgever in dienst. Zij krijgen een lager loon naarmate zij minder werken. Een volledige WAO-uitkering, die 70 procent van het loon bedraagt, is alleen weggelegd voor volledig afgekeurde werknemers.

De tussenliggende groep werknemers die gedeeltelijk is afgekeurd, valt onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze werknemers worden geacht gedeeltelijk te blijven werken. Hun lagere loon wordt aangevuld tot 70 procent. De werkgever is maximaal vijf jaar verantwoordelijk voor deze aanvulling. De verzekeraar of de UWV is belast met de reïntegratie van deze werknemers in het werkproces.

Verzekeren.

Werkgever kunnen het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zelf dragen of een verzekering afsluiten. Die kan bij het UWV of bij een particuliere verzekeraar. Het UWV verricht in alle gevallen de keuring.

De hoogte van de verzekeringspremie van het UWV hangt af van het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten in een bedrijf. Het UWV kijkt niet naar de branche, maar naar het individuele bedrijf. Ondernemers met weinig arbeidsongeschikte werknemers betalen weinig premie. Zo voorkomt het UWV dat vooral bedrijven met een hoog risico zich verzekeren.

Loon doorbetalen.

Sinds 1 januari 2004 moeten werkgevers twee jaar lang het loon van zieke werknemers doorbetalen. Voor het tweede jaar geldt een maximum van 70 procent. Na twee jaar kan de werknemer arbeidsongeschikt worden verklaard. Dat is vanaf 2006, het jaar waarin het nieuwe WAO stelsel ingaat. Voor de huidige arbeidsongeschikten geldt het oude stelsel. Wel krijgen arbeidsongeschikten die jonger zijn dan 55 jaar vanaf 1 juli 2004 een strenge herkeuring.

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.