Pensioeneffecten bij Personenschaderegeling

In de meeste letselschadedossiers heeft u te maken met pensioenen. En als we het over pensioenverlies hebben, hoe hoog is dit dan? Zeer regelmatig wordt er een percentage van het totale verlies arbeidsvermogen als pensioenverlies opgenomen. In een paar gevallen kan dit juist zijn, maar meestal niet. Alles is gelegen in de soort regeling, mogelijke premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid, leeftijd van het slachtoffer etc. 

In de media wordt het onderwerp pensioen maar al te vaak behandeld; het gaat dan altijd over het ouderdomspensioen. Maar er zijn meer situaties denkbaar waar pensioen tot uitkering kan komen, zoals bijvoorbeeld bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

In deze cursus worden alle onderdelen behandeld die u tegen kunt komen in een letselschadedossier. Termen als pensioengevend salaris, premievrije opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid, opbouwpercentage en nog veel meer zullen de revue passeren. 

De cursus Pensioeneffecten bij Personenschaderegeling heeft enerzijds tot doel u inhoudelijk bekend te maken met de pensioenregelingen en anderzijds u in staat te stellen in te schatten of er sprake is van pensioenschade danwel een berekening pensioenschade te kunnen beoordelen.

De cursus wordt gehouden bij Laumen Expertise - Da Vincilaan 33 - Ede;  met in achtneming van de coronamaatregelen.


Enkele reactie van cursisten die u voor gingen:

"Duidelijke, toegankelijke en boeiende cursus."

"Moeilijke materie, maar Vera heeft het alsnog begrijpelijk gemaakt."

"Het zou verplichte kost moeten zijn binnen de personenschade."


Geplande datum
dinsdag, 30 maart 2021
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag, 9 maart 2021
In-company
Op aanvraag
Duur/lengte cursus
1 dag
Aanvang-einde
09:00 - 16:15
Prijs
€ 625 excl BTW per persoon

« Overzicht Opleidingen | Inschrijven »

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.