Kapitalisatie

Overlijdensschadeberekening ex 6:108 BW

Op basis van art. 6:108BW zijn bij de schadebepaling in geval van overlijden op heel veel punten andere (reken-)methodieken van toepassing dan elders in de letselschade gebruikelijk is.

In deze cursus wordt enerzijds ingegaan op de van toepassing zijnde wetgeving en jurisprudentie en anderzijds op de rekenmethodieken. Hierbij komt aan de orde: aansprakelijkheid bij overlijden, de kring der vorderingsgerechtigden, zelfstandig vorderingsrecht, kosten lijkbezorging, evt. schadeposten na overlijden, voordeelverrekening, behoefte, behoeftigheid en looptijd vorderingsgerechtigden.

Tevens worden de diverse inkomensvormen behandeld die specifiek voorkomen in een overlijdensschade. 

In de cursus wordt stil gestaan bij de twee bekende rekenmethodieken: hiermee wordt voldaan aan de eisen van het NIVRE.

Uiteraard wordt u de nieuwe rekenmethodiek volledig uitgelegd. Klik hier voor De Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade; klik hier voor de Notitie van de Denktank Overlijdensschade en klik hier voor het integraal bij de Notitie behorende rapport van NIBUD.

Aan de cursus worden NOvA-punten (5 PE) en NIVRE-punten toegekend (5 PE).

Voor aspirant-NIVRE-experts vormen de cursus Letselschaderekenen ex 6:107BW en de cursus Overlijdensschade ex 6:108BW een module uit de NIVRE-opleiding.

De cursus wordt gehouden in hotel Van der Valk - Bastion 73 - Veenendaal (klik hier voor de routebeschrijving).


Geplande datum
donderdag, 11 oktober 2018
Uiterste inschrijfdatum
donderdag, 20 september 2018
In-company
Op aanvraag
Duur/lengte cursus
1 dag
Aanvang-einde
09:30 - 16:30
Prijs
€ 625 p.p. ex BTW

« Overzicht Opleidingen | Inschrijven »

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.