Kapitalisatie

Letselschaderekenen ex 6:107 BW

In deze cursus komen alle aspecten aan de orde, welke van belang zijn in een letselschadedossier bij een berekening en de daarbij behorende rapportage.

O.a. de volgende onderwerpen komen aan de orde:

Inkomens:

- bruto, netto, belast, onbelast, fiscaal

- grondslagen voor het opstellen van het hypothetische inkomen (het ongeval wegdenkende) en het inkomen in de situatie Na Ongeval

Kapitaliseren:

- rente, inflatie, rekenrente, sterftekans, fiscale component.

Maar ook aan de volgende punten wordt aandacht besteed:

Zelfwerkzaamheid,

Huishoudelijke Hulp.

Het doel van de cursus is de deelnemers zo veel kennis bij te brengen met betrekking tot rekenkundige begrippen, dat de deelnemers daarmee in staat zijn een rekenkundige rapportage te lezen en te beoordelen. Tevens moeten de deelnemers na deze cursus in staat zijn de samenhang en integriteit van een rekenkundige rapportage en een berekening (A-letsel en HetRekenprogramma) te beoordelen. Ook krijgt u inzicht hoe u aan de hand van een schadeberekening betrokkene kunt adviseren met de berekende schadevergoeding om te gaan.

Aan de cursus worden NOvA-punten (5 PE) en NIVRE-punten toegekend (5 PE).

Voor aspirant-NIVRE-experts vormen de cursus Letselschaderekenen ex 6:107 BW en Overlijdensschade ex 6:108 BW tezamen een  module uit de NIVRE-opleiding.

De cursus wordt gehouden in hotel Van der Valk - Bastion 73 - Veenendaal (klik hier voor de routebeschrijving).


Geplande datum
donderdag, 27 september 2018
Uiterste inschrijfdatum
donderdag, 6 september 2018
In-company
Op aanvraag
Duur/lengte cursus
1 dag
Aanvang-einde
09:30 - 16:30
Prijs
€ 625 ex BTW p.p.

« Overzicht Opleidingen | Inschrijven »

Ook op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.